dimarts, 23 de setembre de 2014

Autoavaluació InicialQüestions de desenvolupament breu 1. ¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta.

A primer cop diria que sí. Pense que tot allò que es produeix en l’àmbit tecnològic i científic afavoreix tant la societat com l’economia d’un país. Però sempre i quan s’utilitze d’una manera fructífera, fent un bon ús d’aquests.

 1. ¿Estàs d’acord en què la constant fonamentació científica de les diferents tecnologies és garantia de la neutralitat ideològica d’aquestes tecnologies? Què en penses?

No estic d’acord en que hi hagi neutralitat 100%, ja que malgrat parlem de paradigmes o fonaments científics, objectius i rigorosos, sempre hi ha algun eix o propòsit que encamina la tecnologia.

 1. Expressa el teu grau d’acord: Tenir present les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge és un requisit indispensable actualment.

Avui en dia no podem tancar els ulls davant les Noves Tecnologies en l’àmbit educatiu. Pense que l’educació ha de caminar en concordança amb la societat. Però encara que no és un requisit indispensable seria molt convenient que estigueren present en el procés d’ensenyança-aprenentatge.

 1. ¿Quines són les causes que originen els profunds canvis que estem patint en tots els àmbits en els darrers anys?

L’aparició de les noves tecnologies i les seues aplicacions en tots ells. Aquestes ens ofereixen una nova forma de treballar i moure’ns en societat diferent a la que fins ara fèiem.

 1. Defineix en una frase la Tecnologia Educativa. Digues quin és el seu objecte d’estudi.

La Tecnologia Educativa és una ciència que s’encarrega d’estudiar les interrelacions existents entre la tecnologia i l’educació.

 1. Posa un exemple de transmissió de coneixement i un altre de construcció del coneixement.

Transmissió de coneixement quan el professor parla o explica i l’alumne ha de captar allò explicat. És unidireccional.
Construcció de coneixement quan entre tots, professor i alumne, aporten informació i construeixen junts el coneixement. És bidireccional.


 1. Expressa el teu grau d’acord amb la següent afirmació i argumenta el perquè: “El context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d'explicar i donar sentit a una idea".

El context és sempre present i interactua amb la persona, per això cadascú explica les seus idees per mitjà del que sap i  des de la seua pròpia experiència amb l’objecte o situació.

 1. ¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i  posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?

He realitzat alguns canvis per a que sigui més funcional per a mi. He canviat el fons de l’entorn, he posat la meva signatura permanent al correu i he posat tot allò que utilitze més a la pàgina principal per tenir-ho a primer cop de mà.

 1. Comptes amb els coneixements previs que el Pla docent indica per poder ser eficaç durant el desenvolupament de l’assignatura? Fins a quin punt? Pots instal·lar programari, iniciar l’exploració de nou programari pel teu compte, gestionar arxius i comptes amb una actitud positiva cap a web 2.0? Ets capaç de llegir en pantalla (buscar paraules, fer servir l’índex amb hipervincles, moure’t en el document...? i mantenir uns apunts digitals on acumulis la informació de diferents fonts?

Compte amb alguns coneixements bàsics com instal·lar programari, gestionar arxius, utilitzar la web 2.0,... però sóc conscient que em queda encara molt per aprendre.


 1. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ___7___
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __8____
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ____10____
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __5___
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: ___8__
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __7___
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ____6___
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ___9___
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ______7__
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___9_____


Mapa de conceptes
 1. Comenta el teu grau de compromís en relació als coneixements previs       que has reflectit en aquest document. Fins a quin punt creus que els defensaries davant d’un tribunal? Creus que poden canviar els teus esquemes en un futur proper?

En primer lloc dir que crec que dispose de coneixements bàsics per començar amb l’assignatura. Ara bé, espero aprendre d’ella tot allò que desconec i a més que em sigui útil per treure criteris per al bon ús i eficàcia de les Noves Tecnologies en l’àmbit educatiu.


Conclusions


Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?

Aquesta avaluació inicial m’ha servit per reflexionar sobre dos eixos, en primer lloc sobre les noves tecnologies i la seua relació amb la societat, i en segon lloc de l’aplicació d’aquestes al món educatiu.
M’he adonat que encara hem queda molt per aprendre i per això comence l’assignatura amb l’esperança de que aprendré i intentaré extraure aquelles coses més importants per a la nostra futura tasca.ًWebliografia


No s’ha utilitzat cap font documental per a la realització d’aquesta avaluació inicial.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada