diumenge, 13 de novembre de 2016

Sessió d'observació d'una sessió de treball amb un nen amb TDAHDintre dels tipus d’observació que existeixen aquesta setmana  vaig dedicar una sessió completa de les pràctiques a realitzar una observació externa i no participativa de la psicopedagoga amb un nen de 5 anys diagnosticat amb l’espectre TDAH. D’aquesta sessió vaig fer un registre narratiu de tot el què vaig anar observant que a continuació vaig a relatar-ho. Després d’aquest registre vaig estar formulant dubtes i observacions que havia anotat amb l’especialista. A continuació exposo el que vaig enregistrar, encara que com bé anuncia Álvarez Rojo(1984), “l’observació no és una màquina passiva, per això, la interpretació que es fa dels fets observats està impregnada de la pròpia personalitat, coneixements i valors de l’observador que genera sempre una visió esbiaixada de la realitat observada”.Registre narratiu

Un nen de 5 anys diagnosticat amb TDAH entra a l’aula per rebre sessió de treball per part de la psicopedagoga del centre. Quan entra a l’aula comença a rebolcar-se pel terra, a emetre sons i a amagar-se per baix dels estants al mateix temps que emet sons(ecolàlies) sense parar. L’especialista intenta dir-li que toca treballar de forma verbal i intentant fer que s’assegui a la cadira. També li ensenya la rutina que toca fer eixe dia, però el nen no fa cas, continua amb les seves rabietes. Com que no hi ha manera de que s’assegui, s’utilitza el sistema de Reforç Positiu amb gomets. L’especialista li explica que cada vegada que faci una cosa/conducta bé o treballe se li assignaran gomets, al final de la sessió si hi ha més gomets verds que rojos jugarà a les boles(joc que al nen li agrada molt). El nen al final s’asseu a la cadira i observa les tasques que van a fer per mitjà de pictogrames fixats enmig de la taula. 


Als pictogrames s’hi pot observar la següent seqüència d’activitats:

     Pictograma 1: Parlar

     Pictograma 2: Trencaclosques

     Pictograma 3: Pintar

     Pictograma 4: Boles (recompensa)

     Pictograma 5: Casa(finalització de la sessió)


El nen assegut a la cadira i l’especialista a l’altre costat(enfront seu), comencen a treballar.


Activitat 1: Parlar. Es realitzen diferents jocs i passada d’imatges sobre elements de la cuina i de cuinar. Cada cop que es visualitza una imatge l’especialista li pregunta com és diu, el nen ho diu, i ella li fa repetir per millorar la seua pronunciació i per a que conegui aquelles que no sap. Després treballa els substantius afegint adjectius a aquests perquè el nen faci associacions. Per exemple: nevera-frec, forn-calent, etc.


Activitat 2: Trencaclosques.  Se li dóna al nen un trencaclosques adequat al seu nivell perquè el faci. El nen mira les peces, les toca, les observa altra vegada i les repara. Intenta associar colors però no se’n surt. L’especialista li comenta que busque totes aquelles que tinguen un costat finet i que les separe de la resta. El nen comença a fer-ho... Un cop les té classificades se li explica que ha d’encaixar les de la part fina(que són les peces que fan el quadre del trencaclosques). Un cop muntat, li diu que ara fique les peces de l’interior. El nen realitza l’activitat, però val a dir que no es manté quiet durant tota l’estona, sinó que no para d’alçar-se de la cadira, moure’s, sentar-se, desconnectar mirant cap a altres llocs, etc. Quan apareixen aquestes conductes, se li recorda al nen el reforç positiu i se li van assignant gomets.


Activitat 3: A partir d’uns dibuixos que tria el nen se li mana que pinte. Primer de manera lliure i després seguint unes indicacions de colors. El nen presenta dificultats pel maneig dels colors i per posar-hi pressió als mateixos. S’hi observa que té poc desenvolupada la motricitat fina. Mentre realitza aquesta activitat el nen no para de moure’s, de deixar de treballar, i també desconnecta, és a dir, es queda mirant fixe a un lloc sense dir res i sense pintar.


Finalment, quan acaba l’activitat de pintar, entre els dos recompten els gomets de color roig i color verd. Com que hi ha més de color verd, se li dóna la recompensa al nen, jugar a les boles. El nen s’alça de la cadira i es posa a jugar a les boles ell sol fins que es fa l’hora d’anar-se’n a casa.


Cal dir que cada cop s’ha realitzat una activitat, l’especialista li diu al nen que gire el pictograma, així el nen pot anar seguint  la seqüència d’activitats.Observacions comentades


En acabar la sessió hem estat dialogant amb l’especialista sobre el que s’ha treballat, els objectius de cada activitat, les conductes del nen, entre altres. Exposo a continuació alguns aspectes: 


A partir d’aquesta sessió hem pogut observar la tècnica de modificació de conducta per mitjà del programa de reforços positius. Quan el nen ha escoltat que podia jugar a les boles, ha acceptat posar-se a treballar i deixar de fer rabietes. Encara que de vegades durant la sessió ha tornat a fer-ne algunes més, però se li recordava el reforç positiu que obtindria, i el nen tornava a treballar. Per mitjà del reforç positiu s’ha aconseguit treure-li fruit a la sessió. 


Els objectius de la primera activitat que consistia en parlar eren estimular el llenguatge, ampliar el seu vocabulari, estimular la pronunciació d’alguns fonemes, etc. 


L’objectiu de la segona activitat era treballar estratègies i tècniques de resolució de problemes per mitjà del trencaclosques. El trencaclosques es situa com a problema i l’especialista li ensenya a buscar estratègies de resolució del problema donant-li conforme li faci falta més ajuts o menys.

Els objectius de l’activitat de pintar era treballar la motricitat fina, aprendre a seguir  instruccions i reconèixer colors amb concordança amb la realitat.  


Coma, R., Álvarez, LL.(2007). “Técnicas e instrumentos de evaluación psicopedagógica”. Dins de J. Bonals, M. Sánchez-Cano (coords.), La evaluación psicopedagógica. Barcelona: Graó.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada