diumenge, 27 de novembre de 2016

El món de la tecnològia i els nens autistesSom conscients que cada cop estem més immersos en el món de les noves tecnologies i ja en són pocs aquells que no utilitzen alguna aplicació a la seva vida diària, ja sigui per mitjà de l’ordinador, Tablet o el mateix mòbil. 


La meva experiència professional m’ha donat lloc a comprovar com aquestes es converteixen en difícils o fàcils d’utilitzar davant d’usuaris determinats atenent la seva edat i el seu nivell cultural. 


Fa uns anys vaig impartir classes d’informàtica a gent de la tercera edat i vaig poder observar com era de dificultós fer entendre als alumnes com funcionava un ordenador, el seu ratolí, què era una carpeta, com s’emmagatzemaven els documents, i fins i tot com eliminar la por a tocar un ordinador per si es trencava,... i ja moltes més dificultats si ens endinsàvem al món d’Internet. Ara en aquests darrers anys treballant amb alumnes més petits, alumnes del cicle d’infantil, observe com aprenen i absorbeixen de ràpid el maneig de l’ordinador, de la pissarra digital i de les noves tecnoligies... 


Vinc a dir açò perquè quan vaig començar les pràctiques al gabinet, pensava que la utilització de les noves tecnologies amb nens amb aquestes característiques també suposaria un entrebanc per a ells. Però no, he de dir que m’he quedat sorpresa al veure com aquests nens també tenen la facilitat per aprendre ben ràpid i utilitzar les noves tecnologies. És per aquest motiu que crec que les noves tecnologies en companyia de les aplicacions que existeixen avui en dia són un gran recurs per poder atreure l’atenció d’aquests alumnes i fer-los servir com a mitjà d’aprenentatge tant a nivell curricular com a nivell sociocultural. 


L’altre dia esmentava en una entrada l’enllaç a la pàgina de ARASAAC, el Portal Aragonés de la Comunicació Augmentativa i Alternativa, on hi podem trobar grans quantitats de materials tant imprimibles com per treballar per mitjà de les noves tecnologies. En aquest portal inclús podem trobar la descàrrega d’una aplicació per tenir el “Comunicador” en format digital. Una gran eina digital molt més atractiva per als nens i fàcil d’utilitzar. 


Per finalitzar cal nomenar com tots els recursos educatius digitals que existeixen en el món de la tecnologia ens serveixen també com a recurs per poder treballar amb nens d’aquestes característiques també, ja que són més atractius i més dinàmics, el que permeten atreure la seva atenció i mantenir-la durant més temps.  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada