dimarts, 1 de novembre de 2016

Àrees i activitats generals que realitza la psicopedagoga del centre

A partir de la missió i les funcions que realitza la psicopedagoga del centre, mostrem ací les quatre àrees generals d'intervenció de la seua tasca, és a dir, activitats o tasques que realitza dintre del centre, que poc a poc anirem especificant conforme anem contant la nostra experiència al centre de pràctiques. 

A) Atenció directa als alumnes

- Realitzar sessions individuals amb els alumnes i observacions de les seues pautes de conducta.
- Avaluació i valoració psicopedagògica de l’alumne.
- Elaboració dels informes psicopedagògics, dels seus dictàmens i de les propostes de treball significatives per al nen.


B) Suport tècnic  i coordinació amb la resta distàncies 

- Coordinació amb pediatria i neuropsicologia de l’hospital.
- Elaboració d’estratègies de programació individualitzada amb els tractaments per part de l’hospital.
- Coordinació i assessorament amb el tutor del centre escolar i els especialistes o aules CIL del centre on assisteix l’alumne.
- Col·laboració en la planificació dels objectius, estratègies organitzatives i didàctiques amb els docents del centre educatiu.
- Seguiment del programa de treball amb les dues dependències(hospital i centre educatiu).
-  Coordinació amb el servei psicopedagògic del centre educatiu.


C) Suport a les famílies

-  Orientació i suport a les famílies.
-  Dissenys de plans d’actuacions en diferents contextos que envolten al nen.
-  Pautes de treball i de conducta en casa.
-  Coordinació i elaboració de xerrades informatives a les famílies.


D) Orgnatització interna del gabinet

- Elaboració de la programació individualitzada per al nen.
- Coordinació del treball de cada especialista amb el nen.
- Gestió dels recursos humans del gabinet en quan a espais, horaris, atencions, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada